Szkoła Podstawowa

PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W AMERYCE

Projekt "Szkoła Wierna Dziedzictwu"

Projekt "Szkoła wierna dziedzictwu"

    SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

Działaniom dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego przyświeca idea szkoły przyjaznej uczniowi, w której znajduje on pomoc i zrozumienie, kontynuuje naukę, realizuje swoje marzenia, rozwija talenty, a także ma możliwość uczestnictwa w ogólnopolskich i lokalnych wydarzeniach kulturalnych, społecznych. Mamy świadomość, że ze względu na ograniczenia zdrowotne naszych uczniów, a także organizacyjne nie możemy podjąć wielu działań, w tym związanych np. z wyjazdami poza szpital. Przy tak dużej rotacji dzieci  i utrudnionym kontakcie z rodzicami stanowi to duże wyzwanie.

     Podejmujemy się jednak uczestnictwa w projekcie, ażeby naszym uczniom, a pacjentom szpitala, dać szansę normalnego funkcjonowania. Chcemy, żeby choroba w żaden sposób nie ograniczała ich aktywności również w życiu społecznym.

     Co roku dbamy o to, aby nasi uczniowie mieli możliwość aktywnego uczestnictwa  w ważnych uroczystościach państwowych oraz lokalnych poprzez spotkania klasowe, akademie, apele, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, itp.

Projekt "Szkoła Wierna Dziedzictwu" opracował zespół w składzie:

Monika Jendrycka (koordynator), Urszula Serafińska, Ewa Karpińska, Agnieszka Łabanowska, Gabriela Zalewska