Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Dowiedz się więcej    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

Szkoła Podstawowa

PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W AMERYCE

SP Ameryka

Komunikat Dyrektora Szkoły

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W AMERYCE

PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI

Szanowni Państwo: Rodzice, Pracownicy Szkoły, Uczniowie

W związku z czasowym zawieszeniem przyjęć pacjentów do szpitala wystąpiłam do Starosty Olsztyńskiego z wnioskiem o zawieszenie na ten czas pracy szkoły. We wniosku zaznaczyłam, że kadra pedagogiczna będzie świadczyła prace zlecone przez dyrektora szkoły.

 

Do zadań zleconych należeć będzie opracowywanie dla uczniów indywidualnych kart pracy z poszczególnych przedmiotów, opracowywanie testów i sprawdzianów, kompletowanie dokumentacji z udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  prace nad aktualizowaniem dokumentów szkolnych – programów profilaktycznych, programów wychowawczych klas i grup, przygotowywanie scenariuszy zajęć wychowawczych, imprez rekreacyjno – sportowych, doskonalenie własnego warsztatu pracy i dostosowanie go do nowych warunków związanych z zagrożeniem epidemiologicznym.

Pozostały czas poświęcony będzie pracy zdalnej związanej z przygotowywaniem i zamieszczaniem w zakładce edukacyjnej na naszej stronie internetowej (zakładka EDUKACJA) zadań z poszczególnych przedmiotów dla uczniów, którym pobyt w szpitalu został czasowo zawieszony. Ponadto będziemy korzystać ze szkoleń on-line podnoszących wiedzę i umiejętności dydaktyczno – wychowawcze. Proszę na bieżąco śledzić ich tematykę.

Należy w tym czasie uzupełnić dokumentację z udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.Jednocześnie, w trosce o nasze wzajemne bezpieczeństwo, zwracam się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności.

W ramach pracy zdalnej proszę o aktualizację wszystkich planów pracy wychowawczej klas i grup – uwzględnienie w nich tematyki zagrożeń epidemiologicznych, tematyki zdalnej pracy z uczniami oraz systematyczności w organizowaniu kształcenia na odległość. Zespoły opracowujące statut naszej szkoły, plan pracy szkoły i program wychowawczo – profilaktyczny proszę o uzupełnienie dokumentów o tematykę zagrożeń koronawirusem i zdalnej pracy z uczniem w przypadku czasowego zawieszenia pracy szpitala i szkoły. 

Ze swojej strony życzę nam wszystkim dużo zdrówka i pogody ducha!

Przetrwajmy najtrudniejsze chwile i spotkajmy się wkrótce

w radosnych i wiosennych nastrojach.

Dyrektor Szkoły: MARZENNA FEDOROWICZ