Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Dowiedz się więcej    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

Szkoła Podstawowa

PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W AMERYCE

Jesteś tutaj

Szukaj

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Po przyjęciu do szpitala, tego samego dnia lub następnego,
w godzinach zajęć lekcyjnych uczeń  powinien zgłosić się do klasy,
w której obecnie się uczy w celu zapisania się do szkoły. Na każdym oddziale, na tablicach ogłoszeń wywieszone są plany lekcji.

Uczeń ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich lekcjach, które nie kolidują z ćwiczeniami rehabilitacyjnymi (uczniowie są zwalniani
z części zajęć lekcyjnych na czas ćwiczeń). Prosimy o przywiezienie książek, zeszytów, przyborów szkolnych i ewentualnych opinii,  
orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznych, oraz indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych ze szkół macierzystych.

Pod koniec pobytu pacjenta w szpitalu, wychowawca klasy wystawia zaświadczenie do szkoły macierzystej ze wskazaniem okresu uczęszczania ucznia do szkoły, ocenami oraz nieusprawiedliwionymi godzinami. Zaświadczenie jest wydawane rodzicowi lub prawnemu opiekunowi (innej osobie za okazaniem upoważnienia).

W ciągu całego roku szkoła organizuje uczniom popołudniowe zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Jednocześnie informujemy, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca, o godzinie 14.00 odbywają sie posiedzenia zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej.