Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna ZFŚS

Klauzula informacyjna

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Szkoła Podstawowa dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce, Ameryka 21, 11-015 Olsztynek, NIP 739-31-32-646, Regon 519458214
 2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Anna Polkowska, tel. +48511793443, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z działalnością socjalną.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania, stosownie do art. 21 ust. 1 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 – 3 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.