Szkołę tworzą ośmioklasowa szkoła podstawowa i zespół zajęć pozalekcyjnych. Celem działań nauczycieli dydaktyków i wychowawców jest zapobieganie i łagodzenie negatywnych skutków rozłąki z rodziną i środowiskiem szkolnym podczas pobytu dziecka w szpitalu. Tworzymy odpowiednie warunki do właściwej adaptacji ucznia w szkole. Cechuje nas indywidualne podejście do dziecka. Dokładamy starań by uczniowie w poczuciu bezpieczeństwa i przyjaznej, pełnej zrozumienia i akceptacji atmosferze mogli zdobywać nową wiedzę i uzupełniać braki i zaległości. Zależy nam by uczeń był na bieżąco z pracą swojej klasy w szkole macierzystej. Umożliwiamy rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.

Gmina Olsztynek położona jest na urzekającym Pojezierzu Olsztyńskim. Ponad 51% jej powierzchni stanowią lasy, w tym las o walorach klimatyczno-uzdrowiskowych w pobliżu szpitala w Ameryce. Dzięki naturalnemu i czystemu środowisku przyrodniczemu na terenie gminy Olsztynek można cieszyć się mnogością gatunków ptactwa, w tym zagrożonych w skali światowej orła bielika i derkacza. Można również spotkać gatunki zagrożone wyginięciem wpisane do rejestru Polskiej Czerwonej Księgi - bąka, puchacza, rybołowa, orlika krzykliwego czy błotniaka łąkowego. Okoliczne lasy obfitują w zwierzynę łowną, wiewiórki, lisy, borsuki, a także wiele gatunków gadów. Na terenie gminy Olsztynek znajdują się dwa rezerwaty przyrody - Rezerwat Bagno Nadrowskie i Ostoja bobrów na rzece Pasłęce.
Poza niezwykłymi walorami przyrodniczymi Olsztynek i jego okolice są atrakcyjne również ze względu na liczne zabytki.

Więcej o: Nasza Gmina