Dyrektor Szkoły

mgr Marzenna Fedorowicz

 

Kierownik wychowania

mgr Anna Polkowska