To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Cele i zadania Szkoły Podstawowej w Ameryce to głównie jak najpełniejsza realizacja programu kształcenia, wychowania i przygotowania do samodzielnego życia społecznego dzieci oraz wspomaganie, w dostępnym nauczycielom zakresie, procesu ich leczenia i rehabilitacji.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W naszej Szkole dążymy do wychowania ucznia tolerancyjnego wobec odmienności innych ludzi.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

 

Do głównych atutów naszej szkoły należy wykwalifikowana, nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje kadra pedagogiczna. Nasi pełni pasji, wrażliwości i pomysłów nauczyciele i wychowawcy oddani są dzieciom i młodzieży. Bogate doświadczenie w pracy z uczniami  przewlekle chorymi czyni ich osobami pełnymi zrozumienia i otwartości na indywidualne potrzeby dzieci.