10 listopada uczniowie uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji Święta Niepodległości. Montaż słowno-muzyczny „Być Polakiem” opracowała nauczycielka historii. Wiersze m.in. Norwida, Szymborskiej, Słonimskiego pięknie recytowały nasze uczennice. Wysłuchaliśmy wybranych  pieśni patriotycznych oraz obejrzeliśmy „scenkę” ze spotkania gen. Henryka Dąbrowskiego z Józefem Wybickim opowiadającą historię powstania naszego hymnu w wykonaniu dwóch uczniów z kl. 7. Na zakończenie obejrzeliśmy film  pt. „Gra o Niepodległość”.

W tym dniu uczniowie mieli również możliwość sprawdzenia swoich wiadomości w Konkursie wiedzy o Polsce. Natomiast tydzień wcześniej mogli wykazać się wiadomościami historycznymi oraz umiejętnościami plastycznymi w konkursie na temat „Droga Polaków po wolność”. Za udział w konkursach uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody.

Po uroczystości dzieci i młodzież miały do dyspozycji patriotyczną minifotobudkę, w której mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Apel i konkursy przygotowały:  Urszula Serafińska, Gabriela Zalewska, Ewa Karpińska, Agnieszka Łabanowska, Ania Fetlińska, Monika  Jendrycka.

Również 10 listopada, podczas zajęć pozalekcyjnych wychowankowie grupy IV i VII napisali list do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, na którego ręce złożyli podziękowania służbom prowadzącym działania na granicy polsko-białoruskiej.