Podczas zajęć plastycznych uczniowie klasy III wykonywali rysunki, na których przedstawiali bezpieczne zabawy zimowe.