Zajęcia z papieroplastyki i florystyki przeprowadzone dla dzieci i ich rodziców.