22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi (Earth Day).  Święto zostało wprowadzone w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą, oraz pokazania ludziom jak kruchy jest ekosystem planety. Jest to piękne wydarzenie obchodzone w czasie okresu równonocy wiosennej na półkuli północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na półkuli południowej. Ta okazja to dobry czas aby zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i zacząć żyć w przyjaźni ze środowiskiem.

Agata P., Lena Ch. klasa VIII

 W ramach obchodów Dnia Ziemi uczniowie szkoły, tradycyjnie, wzięli udział w sprzątaniu naszego lasu.