Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

W naszej Szkole dążymy do wychowania ucznia tolerancyjnego wobec odmienności innych ludzi.

Wychowujemy ucznia świadomego własnej wartości, szanującego tradycje narodowe i odrębność kulturową. Potrafiącego odnaleźć własne miejsce w rodzinie i społeczeństwie. Troszczącego się o własne zdrowie oraz szanującego środowisko naturalne, którego jest częścią.